Gå till innehåll

Personuppgiftslagring (GDPR)

 • Varför lagrar vi dina personuppgifter? (Allmänt)
  Dina personuppgifter lagras för att kunna hålla koll på vilka som kommer till #DinnerIn. Uppgifterna lagras även för att projektgruppen ska kunna komma i kontakt mer dig ifall det uppstår något strul eller andra frågetecken.
 • Vilka personuppgifter lagras?
  De uppgifter som sparas är namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella allergier.
 • Hur lagras dina personuppgifter?
  Uppgifterna lagras på två sätt. När anmälan är gjord kommer ett mail till en gemensam inkorg via one.com webmail, vilket sparas. Dessutom skrivs alla uppgifter över i ett excelark på Google Drive där en sammanställd anmälningslista finns.
 • Vilka har tillgång till dina lagrade uppgifter? 
  De lagrade uppgifterna kan enbart läsas av dels den lokala projektgruppen, för det event du anmält dig till, samt en systemadministratör som underhåller hela webbplatsen www.dinnerin.se vilket är en tredje part och inte involverad i någon projektgrupp. Utöver detta förs inga uppgifter vidare till tredje part utan att be om tillåtelse, vilket sker per mail.
 • Vad gör vi med uppgifterna efter avslutat evenemang?
  Efter evenemanget #DinnerIn raderas de lagrade e-postbreven samt alla uppgifter utom namn och e-mail i excelarket. #DinnerIn behåller följande uppgifter för att kunna skicka personliga inbjudningar till framtida evenemang.
 • Om du önskar få dina personuppgifter borttagna innan evenemanget - vad har det för betydelse för din anmälan?
  Om du vill radera dina personuppgifter hos oss innan event så går det naturligtvis bra. Notera dock att du då av naturliga skäl inte kan delta på #DinnerIn då vi saknar din anmälningsinformation.
 • Borttagning av personuppgifter
  Om du vill ta bort dina personuppgifter hos oss är det enbart att kontakta oss via fliken kontakta oss i menyn.